دلتنگی

گاه دلتنـــــــگ می شوم دلتنـگتر از تمام دلتنگـــــــــی ها

حسرت ها را می شمارم

و باختن ها

وصدای شکستن را

... نمیدانم من کدامین امید را ناامید کردم

وکدام خواهش را نشنیدم

وبه کدام دلتنگی خندیدم

که چنین دلتنگــــــــــــــــم

 

 

 

همه می خواهند جای تو را بگیرند بی آنکه بدانند تو هم دیگر جایی نداری …

/ 3 نظر / 19 بازدید

خیلی زیبا و عاشقانه بود به من هم سری بزن http://rp502.persianblog.ir دلت خواست منو هم لینک کن [نیشخند]