برگ پاییزی راهی ندارد جزسقوط ...

 

برگ پاییزی

راهی ندارد جزسقوط ...

وقتی می داند

درخت ...

عشق برگ تازه ای را در دل دارد . . . 

 

 

/ 4 نظر / 77 بازدید
روزیه

زیباست [گل]

باران

شکستن دل، ... به شکستن استخوان دنده می‌ماند؛ ... از بیرون همه‌چیز روبه‌راه است،... اما ... هر نفس،... درد ا‌ست که می‌کشی . . و من ... چه درد می کشم .... خداااااااااااااااااااااا!![گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه]

آسمون کریمه

بایک نفس تمام جهنم شود بهشت گویند اگرجهنمیان یک صدا...حسین