تنهایی

 من نشانی از تو ندارم ولی نشانیم را برای تو مینویسم :

در عصر های انتظار به حوالی بی کسی قدم گذار

خیابان غربت را پیدا کن

وارد کوجه تنهایی شو

کلبه غریبی ام را پیدا کن

کنار بید مجنون خزان زده

و کنار مرداب ارزوی رنگی ام

در کلبه را باز کن

به سراغ بغض خیس پنجره برو

حریر غمش را کنار بزن

 مرا خواهی دید با بغضی کویری که غرق اشک پشت دیوار تنهایی ام نشسته امــــ...


/ 1 نظر / 61 بازدید
الهام

چرا مرا نمی کشد خدا چشمهای تو ببین در آب و اتشم برای چشم های تو قسم به ساحل غزل دقیقه ای هزار بار دلم عجیب می کند هوای چشم های تو [گل]