زیتون سبز

یادتــــــــ باشد ؛ مــــــــــن اینجا، کنار همین رویاهای زودگذر، به انتظار آمدن تـــــــو ، خط های سفید جاده را می شــــــــمارم … !

دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
2 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
5 پست
دی 91
10 پست
آذر 91
15 پست
آبان 91
22 پست
مهر 91
22 پست
مرداد 91
5 پست
آرامش
15 پست
خدا
14 پست
دعا
8 پست
باران
12 پست
بهار
2 پست
کودکی
4 پست
یلدا
1 پست